JETON

3/8" System

83030 3/8" Hose Kit
  8 pcs of 3/8" Segment - 2 sets
  3/8" Nozzle
  3/8" Male PT Connector
83030A 3/8" Hose Kit
  8 pcs of 3/8" Segment - 2 sets
  3/8" Nozzle
  3/8" Male NPT Connector
83430 3/8" Hose Kit
  8 pcs of 3/8" Segment - 2 pcs
  1/4", 3/8", 1/2" Nozzles
  3/8" & 1/2" Male PT Connectors
83430A 3/8" Hose Kit
  8 pcs of 3/8" Segment - 2 pcs
  1/4", 3/8", 1/2" Nozzles
  3/8" & 1/2" Male NPT Connectors
83051 3/8" Segment Pack 762 CM Coil
83091 3/8" Segment Pack 1524 CM Coil
83031 3/8" Segment Pack 14.5 CM - 2 sets
83032 1/4" Round Nozzle, pack of 4
83052 1/4" Round Nozzle, pack of 50
83033 3/8" Round Nozzle, pack of 4
83053 3/8" Round Nozzle, pack of 50
83034 1/2" Round Nozzle, pack of 4
83054 1/2" Round Nozzle, pack of 50
83026 1/4" PT Connector, pack of 4
83046 1/4" PT Connector, pack of 50